PRIVACYVERKLARING

Verantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving is:

Tourist Information EdelSteinLand

Verzamelen van algemene gegevens

Wanneer u onze website gebruikt, worden automatisch algemene gegevens verzameld. Deze gegevens (server-log-files) bevatten bijvoorbeeld het soort webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw serviceprovider enz. Het gaat hierbij uitsluitend om gegevens die niet te koppelen zijn aan uw persoon. Deze gegevens zijn technisch noodzakelijk om de door u aangevraagde inhoud van websites correct weer te geven en zijn noodzakelijk bij het gebruik van het internet. Anonieme gegevens van deze soort worden door ons statistisch geanalyseerd om onze website en de ten gronde liggende techniek te optimaliseren.

Registratie op onze website

Bij een registratie voor het gebruik van onze gepersonaliseerde diensten worden enkele persoonsgegevens opgevraagd, zoals naam, adres, contact- en communicatiegegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Als u bij ons bent geregistreerd, hebt u toegang tot inhoud en diensten die alleen ter beschikking staan voor geregistreerde gebruikers. Aangemelde gebruikers hebben bovendien de mogelijkheid, indien gewenst, de bij de registratie aangegeven gegevens op ieder moment te wijzigen of verwijderen. Uiteraard verstrekken wij bovendien op ieder tijdstip informatie aan u over de door ons over u opgeslagen persoonsgegevens. Graag wijzigen of verwijderen wij deze ook op uw wens, indien deze niet wettelijk moeten worden bewaard. Neem hiervoor contact op met de aan het einde van deze privacyverklaring vermelde contactgegevens.

Verlening van diensten tegen betaling

Voor het verlenen van diensten tegen betaling vragen wij aanvullende gegevens aan, zoals betalingsgegevens.

SSL-versleuteling

Om de veiligheid van uw gegevens bij de gegevensoverdracht te garanderen, gebruiken wij conform de actuele stand van de techniek versleutelingen (zoals SSL) via HTTPS.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend gebruikt voor dit doeleinde. Abonnees kunnen ook via e-mail worden geïnformeerd over omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of registratie (zoals wijzigingen van het nieuwsbriefaanbod of technische omstandigheden).

Voor een correcte registratie hebben wij een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren dat een aanmelding daadwerkelijk is aangevraagd door de houder van het e-mailadres maken wij gebruik van het "double-opt-in"-proces. Dat houdt in dat wij de aanmelding voor de nieuwsbrief, het verzenden van een bevestigingsmail en de ontvangst van de aangevraagde reactie registreren en bewaren. Overige gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en niet doorgegeven aan derden.

De toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens en het gebruik hiervan voor het versturen van de nieuwbrief kunt u te allen tijde intrekken. In iedere nieuwsbrief vindt u daarvoor een link. Bovendien kunt u zich te allen tijde op deze website afmelden of ons via de aan het einde van deze privacyverklaring aangegeven contactmogelijkheden informeren over uw wens de nieuwsbrief op te zeggen.

Contactformulier

Wanneer u via e-mail of dit contactformulier met ons contact opneemt, worden de door u vermelde gegevens opgeslagen ten behoeve van het verwerken van de aanvraag en voor eventuele aanvullende vragen.

Gegevens verwijderen of niet-beschikbaar maken

Wij houden ons aan de beginselen van een zo beperkt mogelijke gegevensopslag en minimale gegevensbewerking. Wij slaan uw persoonsgegevens daarom alleen zo lang op als noodzakelijk is voor de hier genoemde doeleinden, of zoals is bepaald in de wettelijk opslagtermijnen. Na het wegvallen van het desbetreffende doel of na het verloop van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig en conform de wettelijke bepalingen niet-beschikbaar gemaakt of verwijderd.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics gebruikt zogenoemde 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Door de IP-anonimisering op deze websites te activeren, zal uw IP-adres hiervoor door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, worden ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om aanvullende met het gebruik van de website en het internet gerelateerde diensten aan de websiteprovider te verlenen. Het door uw browser als onderdeel van Google Analytics verzonden IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van cookies in de instellingen van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval niet van alle functies van de website in volledige omvang gebruik kunt maken. U kunt bovendien voorkomen dat gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) door het cookie worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: browser-add-on om Google Analytics te deactiveren.

Bovendien of als alternatief voor het browser-add-on kunt u tracking door Google Analytics op onze website verbieden door op deze link te klikken . In dat geval wordt een opt-out cookie geïnstalleerd op uw apparaat. Zo wordt het verzamelen door Google Analytics voor deze website en deze webbrowser in de toekomst voorkomen zo lang het cookie geïnstalleerd is in uw browser.

Gebruik van Google Maps

Deze website gebruikt Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfunctie door bezoekers. Ga voor meer informatie over de gegevensverwerking door Google naar  de privacyverklaring van Google . Daar kunt u in het privacycentrum ook uw persoonlijke privacy-instellingen wijzigen.

Uitgebreide handleidingen voor het beheren van uw gegevens in samenhang met Google-producten vindt u hier.

Geïntegreerde YouTube-video's

Op enkele van onze websites integreren wij YouTube-video's. Provider van de betreffende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een pagina met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt verbinding gemaakt met de servers van YouTube. YouTube krijgt in dit geval bericht welke pagina's u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account kan YouTube uw surfgedrag aan uw persoon koppelen. Dit kunt u voorkomen door u eerst bij uw YouTube-account af te melden.

Als een YouTube-video wordt afgespeeld, plaatst de provider cookies die aanwijzingen over het gedrag van de gebruiker verzamelen.

Als u het opslaan van cookies voor het Google Ad-programma hebt gedeactiveerd, zullen deze cookies niet worden geplaatst bij het afspelen van YouTube-video's. YouTube slaat echter ook in andere cookies niet-persoonlijke gebruiksgegevens op. Blokkeer het opslaan van cookies in uw browser om dit te voorkomen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" vindt u in de privacyverklaring van de provider onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Social plug-ins

Wij bieden op onze website de mogelijkheid om zogenoemde "social media-knoppen" te gebruiken. Ter bescherming van uw gegevens gebruiken wij bij de implementatie de oplossing "Shariff". Zo worden de knoppen op de website alleen als afbeelding geïntegreerd met een link naar de website van de betreffende provider. Als u op de afbeelding klikt, wordt u doorgestuurd naar de diensten van de betreffende provider. Pas dan worden uw gegevens naar de betreffende provider gestuurd. Als u niet op de afbeelding klikt, vindt er geen gegevensuitwisseling plaats tussen u en de provider van de social media-knoppen. Informatie over het verzamelen en gebruik van uw gegevens op sociale netwerken vindt u in de gebruiksvoorwaarden van de betreffende provider. Meer informatie over de Shariff-oplossing vindt u hier: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Op onze website hebben wij social media-knoppen van de volgende bedrijven geïntegreerd:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)

Uw rechten betreffende inzien, correctie, niet-beschikbaar maken, verwijdering en bezwaar

U hebt het recht te allen tijde uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien. Ook hebt u het recht op correctie, niet-beschikbaar maken of, met uitzondering van de wettelijk vastgelegde gegevensopslag voor bedrijfsvoering, verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met onze functionaris gegevensbescherming. De contactgegevens staan onderaan vermeld.

Zodat te allen tijden het niet-beschikbaar maken van gegevens kan worden omgezet, moeten de gegevens voor controledoeleinden in een betreffend document worden opgeslagen. U kunt het verwijderen van uw gegevens eisen, indien geen wettelijke archiveringsverplichting bestaat. Indien deze verplichting bestaat, kunnen wij uw gegevens op uw wens niet-beschikbaar maken.

U kunt gegevens wijzigen of uw toestemming intrekken voor toekomstige gegevensverzameling door ons hiervan op de hoogte te stellen.

Wijzigingen van onze privacybepalingen

Wij behouden ons voor deze privacyverklaring incidenteel aan te passen, zodat deze te allen tijde voldoet aan de actuele juridische vereisten of om wijzigingen van onze diensten in de privacyverklaring om te zetten, bijv. de implementatie van een nieuwe dienst. Voor uw nieuwe bezoek geldt dan de nieuwe privacyverklaring.

Vragen aan de functionaris gegevensbescherming

Schrijf ons bij vragen betreffende gegevensbescherming een e-mail of neem direct contact op met onze functionaris gegevensbescherming:

Krummenauer Benno tel. +49 6781-64153 
fax: +49 6781-64444 
e-mail:benno.krummenauer@idar-oberstein.de